Preservation


Met een toegankelijk handboek zoals dat ons met 401NederlandseOperas.nl voor ogen staat, is een deel van onze culturele erfgoedfunctie verklaard. Er is dan immers een tastbaar document waarin de informatie over de geschiedenis van Nederlandse Opera’s worden wordt gepresenteerd.

Archief

Minder zichtbaar is een tweede, misschien nog wel belangrijkere functie, namelijk die van conserveren van partituren en daarmee samenhangende documentatie. Dat kunnen krantenknipsels over de eerste voorstellingen zijn, brieven van de componist over zijn werken, regieschema’s en schetsen of foto’s van decors en kostuums.

Uiteindelijk zal binnen 401NederlandseOperas.nl het complete archief van en de informatie over alle nog bestaande Nederlandse opera’s en componisten digitaal samenkomen op een centraal punt.

Dat betekent dat voor uitvoeringen en studiedoeleinden niet langer de halve wereld hoeft te worden afgezocht. Alle Nederlandse opera’s en hun componisten komen daarmee letterlijk onder handbereik. Ze ontsnappen daarmee uit de kelders van de nationale en internationale archieven waar ze momenteel alleen al uit logistiek oogpunt moeilijk toegankelijk zijn.